Over Buurtbesteden

Buurtbesteden

In 2017 worden in de Indische buurt opnieuw verregaande stappen gezet om de zeggenschap van bewoners over voor hun belangrijke voorzieningen te vergroten. Heel concreet gebeurt dat op de onderwerpen jongerenwerk en bewonersondersteuning. We doen dat in een stevige samenwerking tussen stadsdeel en actieve bewoners.

Om een lang verhaal kort te maken. Hier een filmpje gemaakt door Ron Langdon waarin het allemaal nog eens wordt uitgelegd.

Budgetmonitoring

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald.

Meer weten

Projecten in 2017

mining1

Buurtschouders

Buurtschouders is een nieuw begrip, gemunt in de Indische buurt. Buurtschouders zijn mensen die als het nodig is hun schouders onder de buurt zetten, die in actie komen als het nodig is omdat ze vinden dat in hun buurt er voor iedereen menselijke waardigheid moet zijn.
mining1

Jongerenbod

Het lijkt om right to challenge en misschien is het dan ook wel. Wat gebeurt er als partijen in de buurt in gesprek gaan over de vraag wat goed is aan het huidige jongerenwerk, wat beter kan en wat anders moet. En als de uitkomst van die gesprekken daartoe reden geeft, dat ze dan een bod gaan uitbrengen om het zelf anders en beter te doen. De eerste stappen op die weg zijn nu gezet.
mining1

Bewonersondersteuning

Hoe zorg je ervoor dat de vele bewoners in de wijk die samen met anderen een initiatief willen opzetten daarbij voldoende ondersteund worden. Het antwoord is simpel. Zet een  netwerk op waarbij alle aanwezige competenties in de wijk op het gebied van ondersteuning in beeld worden gebracht en ga dan nieuwe stappen zetten. Maar dan begint ook het moeilijke. Welke stappen brengen ons in de goede richting?
house3

Anders verantwoorden

Instellingen en organisaties die subsidie krijgen, moeten achteraf aan de overheid altijd vertellen hoe ze het geld hebben uitgegeven en of ze bereikt hebben wat ze moesten bereiken. Dat lijkt logisch, maar wie er iets langer over nadenkt zou ook kunnen bedenken dat het niet alleen aan de overheid vertelt moet worden, maar bovenal aan de bewoners. Daar gaan we in 2017 een begin mee maken. Het stadsdeel begint met de eerste bijeenkomst.
We nodigen andere organisaties uit hetzelfde te doen.
VerhalenVertellen

Verhalen vertellen

We wonen, leven of werken allemaal in dezelfde buurt. We maken van alles mee. Soms leuke dingen, soms ook minder leuke. Maar veel van wat we meemaken is de moeite van het vertellen waard. Want jouw ervaringen kunnen anderen weer helpen en zo maken we samen een betere buurt.
site3

Anders waarderen

Kijk eens op buurtbalie.nl en zie hoeveel organisaties er in de wijk zijn en hoeveel activiteiten ze organiseren. Elke dag opnieuw zetten bewoners zich in om de buurt beter te maken. Maar hoe waarderen we wat ze doen? Maken we wel voldoende gebruik van wat bewoners aan vaardigheden en kwaliteiten hebben. Hier starten we een zoektocht en geen idee waar deze ons brengt.