Wat is budgetmonitoring?

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.
In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald. Met de veranderingen in het bestuurlijk stelsel in Amsterdam is dat echter weer teruggedraaid. Het gebiedsplan Indische Buurt is nu een belangrijker instrument om de voortgang te kunnen volgen.
In Nederland is het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) het kenniscentrum op dit onderwerp. Omdat Amsterdam-Oost vooroploopt is het centrum ook hier gevestigd.
Het CBB is gelinkt aan het Open Government Partnership een mondiale beweging die ijvert voor meer transparantie en en burgerinvloed bij de overhead.

Een zoektocht naar de potentie van Budgetmonitoring.

Doe-democratie, de participatiesamenleving. Goedbedoelde pogingen om een beweging in de samenleving te beschrijven die onstuitbaar is. Waarin kritische, goed geïnformeerde burgers die Nederland rijk is, meer zelf verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering willen dragen. Dat mag een stille revolutie heten, een die niet van de een-op-de-andere-dag is gerealiseerd. Maar ook een die begint met vragen te stellen aan elkaar als bewoners en aan de (veelal) lokale overheid: wat gaat goed, kan dat niet beter, moet het niet anders, waarom doen we dat niet zelf?

Interessant is ook het Boekje open over geld. Tien tools en initiatieven die overheden en samenleving helpen om meer open over geld te worden.