Verhalen vertellen

Kleine subsidie, grote problemen? De Indische buurt staat bekend als een buurt met talrijke bloeiende bewonersinitiatieven. Wat we ons onvoldoende realiseren is dat veel van die initiatieven alleen kunnen bestaan dankzij een kleine bijdrage van het stadsdeel. Maar die bijdrage krijg je niet zomaar, die moet je aanvragen en daar is een formulier voor. In…

Anders verantwoorden

Instellingen en organisaties die subsidie krijgen, moeten achteraf aan de overheid altijd vertellen hoe ze het geld hebben uitgegeven en of ze bereikt hebben wat ze moesten bereiken. Dat lijkt logisch, maar wie er iets langer over nadenkt zou ook kunnen bedenken dat het niet alleen aan de overheid vertelt moet worden, maar bovenal aan…

Bewonersondersteuning

Hoe zorg je ervoor dat de vele bewoners in de wijk die samen met anderen een initiatief willen opzetten daarbij voldoende ondersteund worden. Het antwoord is simpel. Zet een ¬†netwerk op waarbij alle aanwezige competenties in de wijk op het gebied van ondersteuning in beeld worden gebracht en ga dan nieuwe stappen zetten. Maar dan…

Jongerenbod

Zoals Hollanders klagen over het weer, zo klagen jongeren over wat er voor hen te doen is in de buurt. Maar aan het weer kunnen we weinig veranderen (hoewel minder CO2 uitstoot schijnt te werken, maar dat is een heel ander thema) maar aan het jongerenwerk wel. Het begint allemaal met het serieus nemen van…

Buurtschouders

Buurtschouders is een nieuw begrip, gemunt in de Indische buurt. Buurtschouders zijn mensen die als het nodig is hun schouders onder de buurt zetten, die in actie komen als het nodig is omdat ze vinden dat in hun buurt er voor iedereen menselijke waardigheid moet zijn.

Anders waarderen

Kijk eens op buurtbalie.nl en zie hoeveel organisaties er in de wijk zijn en hoeveel activiteiten ze organiseren. Elke dag opnieuw zetten bewoners zich in om de buurt beter te maken. Maar hoe waarderen we wat ze doen? Maken we wel voldoende gebruik van wat bewoners aan vaardigheden en kwaliteiten hebben. Hier starten we een…